Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Planning

Onderstaand zie je de beoogde planning van het project. Deze planning is indicatief en sterk afhankelijk van het verloop van het proces. We zullen deze bijwerken als er wijzigingen optreden.

Ondertekening overeenkomst burgemeester en wethouders

19 februari 2021

Eerste drie participatiebijeenkomsten

maart  - juni 2021

Vierde bijeenkomst

Q4 2021

Stedenbouwkundig plan af en indienen aanvraag bestemmingsplanwijziging

Q4 2021

Bestemmingsplan ligt ter inzage en omgevingsvergunning is ingediend

Q2 2022

Start verkoop

5 juli 2022

Start sanering

Q2/Q3 2022

Start bouw

Q1 2023

Oplevering en intrek nieuwe bewoners

Q4 2023